Dokumendid

Vabandame! 

Arengukava 2014 - 2017 on täiendamisel. 
(Haljala Vallavolikogu otsus 20.01.2015 nr 86)

Haljala Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord on muutmisel
(Haljala Vallavolikogu otsus 20.01.2015 nr 86. 2015/2016 õppeaastal 10.klassi vastuvõttu ei toimu)Showing 12 files from page Dokumendid avalik.