Koolipere  >  Nõukoda

Nõukoja koosseis

EesnimiPerekonnanimiAmet
Inge Laiv Direktor 
Õnnela Lembke Õppejuht 
Tiina Pihlak Sotsiaalpedagoog/HEV koordineerija 
Ene Palo Klassiõpetaja 
Maret Kivisaar Õpetaja (matemaatika) 
Külli Heinla Õpetaja (eesti keel) 
Kristiina Nõlvak Logopeed 
Showing 7 items from page Nõukoja koosseis sorted by Jrk. View more »

Tervisenõukogu koosseis

EesnimiPerekonnanimiAmet
Tiina Pihlak Sotsiaalpedagoog/HEV koordineerija tervisenõukogu esimees 
Ülle Lehari Juhiabi-sekretär, tervisenõukogu esimehe asetäitja 
Merle Varek Klassiõpetaja, lapsevanem 
Kersti Naarits Kehalise kasvatuse õpetaja 
Merle Kiviberg Käsitöö- ja kodunduse õpetaja, lapsevanem 
Silvi Saar HG ametühingu usaldusisik 
Viivi Saar Majandusjuhataja 
Maris Maripu Haridustehnoloog/lapsevanem 
Greete Toming Õpetaja/projektijuht 
Sirelin Iiris Sammalpärg Õpilasesindus 
Raul Altmäe Õpilasesindus 
Showing 11 items from page Tervisenõukogu koosseis sorted by Jrk. View more »