Meie teeme  >  Mälumäng

LÄÄNE-VIRUMAA KOOLIDE MÄLUMÄNG

TURNIIRI KORRALDUS
 • Kokku toimub tänavu 8 mänguvooru kuni aprilli alguseni
  • 24. september
  • 15.oktoober
  • 12.november
  • 10.detsember
  • 14.jaanuar
  • 4.veebruar
  • 4.märts
  • 1.aprill
 • Küsimused koostavad ja mängu viivad läbi osalevad gümnaasiumid (seejuures tervikuna, mitte eri võistkonnad) eelmise aasta paremusjärjestuse alusel
 • Põhikoolid mänge korraldama ei pea (aga mängu koostava gümnaasiumi põhikooliosa võib osaleda)
 • Seega läheb igal gümnaasiumil lõpparvestuses maha üks korraldatud mäng, lisaks sellele ka halvim mäng (kohapunktide alusel); nii selgub turniiri lõppseis gümnaasiumide arvestuses 6 mängu tulemusena
 • Põhikoolide puhul läheb arvesse 7 mängu (samuti arvatakse igaühe halvim mäng maha)
 • Kokku on mängus alati 30 küsimust; küsimused on kõigile ühised, aga arvestust gümnaasiumide ja põhikoolide osas peetakse eraldi
 • Õige vastus annab reeglina 2 punkti, mõnikord (loetelu korral) rohkem; kokku on ühes mängus võimalik saada reeglina 60 punkti
 • Auhindu saavad kummagi vanuseklassi 3 parimat võistkonda
 • Mängus saadud koht muutub võistkonna jaoks kohapunktiks (nt esikoht annab 1 punkti, 2. koht 2 punkti jne) – seega võidab hooaja see võistkond, kel hooaja lõpuks vähem punkte
 • Puudutud mäng toob võistkonnale automaatsel kaasa viimase koha punktid ja tõmbab seega lõpptulemust märgatavalt allaNÕUANDEID MÄLUMÄNGU LÄBIVIIMISEKS
 • Teil tuleb koostada üheks mänguvooruks kokku 30 küsimust, mis hõlmavad ka pildi- ja muusikaküsimusi (muusikaküsimuste tarvis tuleks teil kaasa võtja helikandja, taasesitamise seadmed ja kõlarid on meie poolt)
 • Küsimused tuleb saata Haljala kooli hiljemalt päev enne mängu (teisipäeval) e-postiga aadressil egon.mets@gmail.com – küsimuslehtede printimine ja paljundamine jääb meie hooleks
 • Küsimused peaksid olema võimalikult erinevatest valdkondadest (n. sport, ajalugu, poliitika, kirjandus, film, loodus jne). 
 • Ärge võtke küsimusi kooliprogrammist, sest see seab võistlejad ebavõrdsesse olukorda (nooremad klassid ei ole paljusid asju lihtsalt veel õppinud!)
 • Ärge kasutage küsimusi, mis nõuavad ülitäpset arvulist vastust (näit. Mis on Läti pindala? või: Mitu saart on Vahemeres?), sest seda ei tea enamik inimesi ja välja ei mõtle neid vastuseid kuidagi
 • Küsimused ei tohiks olla liiga lühikesed, vaid sisaldama ka lisainfot ja vihjeid, millest vastajatel on võimalik n-ö. kinni hakata – nii jõutaksegi ühiselt arutledes õige vastuseni
 • Korraga jagatakse võistlejatele 5 küsimust (1-5., 6-10, 11-15. jne) – seega ühele lehele on trükitud 5 küsimust
 • Reegel on, et ühele küsimustelehele (st. 5-le küsimusele) vastamiseks antakse aega 7-8 minutit
 • Pärast vastuste ärakorjamist loetakse ette õiged vastused ja vajadusel kommenteeritakse neid
 • Reeglina annab iga õige ja täpne vastus 2 punkti, ent kui vastus on põhimõtteliselt küll õige, kuid mitte päris täpne, võib anda ka 1 punkti. Punkte ei poolitata 
 • Kui te kasutate küsimust, mille vastuseks on mingi number, siis reeglina jäetakse vastajale eksimisvõimalus ( kuni 10 %, sõltuvalt arvust), mille sisse mahtumisel saab veel 1 punkti
 • Loeteluküsimuste puhul annab iga õige vastus punkti (n. Nimetage maailma 5 suurima rahvaarvuga riiki! – 5 punkti)
 • Kena oleks aeg-ajalt lugeda ette punktiseis (näiteks iga 5 või 10 küsimuse järel)
 • Varuge igaks mänguks ka paar lisaküsimust – juhuks kui esikolmiku kohad lähevad jagamisele. Lisaküsimuseks sobivad hästi erinevad arvandmed (kes lähemale pakub, saab parema koha), samuti loetelud (kes teatud aja jooksul rohkem loetleb, on võitja)Mälumäng, küsimused


Mälumäng, tulemused