Õppetöö  >  Tugisüsteemid  >  Logopeed

Koolis toimuv logopeediline töö on tugisüsteemi üks osa, mille eemärk on ennetada, vähendada ja ületada kõnelise arengu puudeid lastel, kellel ilmnevad raskused enese suulisel ja /või kirjalikul väljendamisel.
Logopeedilise töö aluseks on haridusministri määrused, Haljala Gümnaasiumi logopeedi ametijuhend, kus on täpsemalt fikseeritud logopeedi kohustused ja õigused.
Logopeediline töö toimub I – IX klasside lugemis-ja kirjutamisraskustega lastega.
Õppetöö põhivormiks on rühmatöö. Õppeaasta esimestel nädalatel selgitatakse koostöös eesti keele õpetajaga välja logopeedilist abi vajavad lapsed. Õppeaasta viimasel nädalal on tasemeetteütlused ja kokkuvõtte tegemine korrektsioonitöö tulemustest.

Kõneravi tundides tegeldakse õpilaste
  • lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamisega;
  • sõnavaraga;
  • sõna- ja lauseloomega;
  • funktsionaalse lugemisoskusega;
  • psüühiliste protsesside - tähelepanu, mälu, taju ja mõtlemise arendamisega.

IX klassi õpilaste puhul pööratakse tähelepanu grammatikale ning tekstiloome arendamisele, tundides tegeldakse palju funktsionaalse lugemisega, korrektuurharjutuste ning sõnavara arendamisega.
Lisaks kõneravitundidele toimuvad individuaalkonsultatsioonid ja vastavalt vajadustele õpilaste ning vanemate nõustamine.

Kallid lapsevanemad!
Kui Teil on mure oma lapse kõne (nii suulise kui kirjaliku) pärast, siis võib kirjutada e-kirja või tulla ise kohale. Oleks tore eelnevalt aeg kokku leppida.
Konsultatsiooniaeg on teisipäeviti 13.45-15.30.

Kristiina Nõlvak
E-post: kristiina.nolvak@haljala.eeKasulikud lingid:Logopeed, dokumendid