Teated  >  Õpilaste vastuvõtt

Õpilaste vastuvõtt 1. klassi 2017/2018.õa

Lapsevanem esitab 31. maiks vormikohase taotluse, millele lisab:
  • ametlikult kinnitatud väljavõtte lapse tervisekaardist selle olemasolul;
  • lapse koolivalmidusekaardi selle olemasolul;
  • foto 3x4 cm.
  • lapse isikut tõendav dokument; 
  • lapsevanema isikut tõendav dokument;

Avalduse blankett allalaetav SIIT!