Üldinfo  >  Põhiväärtused

Haljala Gümnaasiumi põhiväärtused on:
  • vastastikune austus, sallivus ja koostöö
  • ausus ning eetilisus nii sõnas, mõttes kui teos
  • hoolivus ja osavõtlikkus
  • vaimsus, loovus ja töökus