Üldinfo  >  Visioon

Haljala Gümnaasium, vana hea kool, kannab traditsioone, toetab arengut, hoiab põhiväärtusi, olles uuendusmeelne kogukonna süda.

Rauda raiutud aabitsakukk kohustab.