30. mail tunnustas Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) Sõmerul lõppeva õppeaasta riiklikel aineolümpiaadidel, teistel ainevõistlustel ning konkurssidel kõrgetele kohtadele tulnud õpilasi ja nende juhendajaid, sealhulgas ka Haljala Kooli õpilasi.
 
 
Paul Saamot - vabariiklikul muusikaolümpiaadil 3. koht, juhendaja Elene Altmäe
Mirell Soppe, Kardo Roov, Tõnn Lipp, Villem Lipp – Matemaatika võistlus „Nuputa“ 5.-6.klass, esindasid maakonda vabariigis. Juhendajad Maret 
Kivisaar, Katrin Roots
Tauri Türbsal – Informaatikaviktoriin „Kobras“, vabariiklik III koht, juhendaja Andres Truman