Kellaaega laetakse...
  Rakvere mnt 10, Haljala
45301 Lääne-Virumaa
  +372 325 0900
  info(ät)haljalakool.ee

 Reg.nr 75013167
 Kood EHISes: 393

Eesti Õpetaja Autähis avati pidulikult 5. oktoobril 2012. a.

2009. aasta kevadel algatas Haljala Gümnaasium mõtte püstitada Haljalasse ausammas Eesti õpetajale. Püstitatud autähis keskendub traditsioonilisele kooliõpetajale kui eestluse kandjale, paikkonna vaimsuse kujundajale – „maa soolale“ -, ent kutsub ometi tõlgendama õpetajaks olemist laiemalt.
Õpetaja on inimene, kellelt õpitakse. Sel moel võiks autähis puudutada otsesemalt või kaudsemalt igaühte. Ehkki idee pärineb Haljala koolist, tahavad idee autorid kõigiti rõhutada autähise üle-eestilist tähendust. Eesmärgiks on anda Eesti õpetajale tagasi talle õigusega kuuluv väärikas koht ühiskonnas. Võib vaielda, millistel asjaoludel on õpetajaameti staatus meie ühiskondlikus hierarhias muutunud; ei ole võimalik aga vaidlustada õpetaja võtmerolli Eesti tuleviku kujundamisel.

Tänane Haljala Kool kui Virumaa vanim, 1687. aastast tegutsev kool on võtnud endale kohustuse hoida tavapärasemast enam Eesti hariduselu ja õpetajaskonna järjepidevust, pikaajalisi traditsioone, seost mineviku ja tuleviku vahel. Haljala kooli sünnilugu langeb kokku eestikeelse rahvakooli sünniga aasta varem – 1686. Kuivõrd kooli asutamiseks loetakse Virumaa esimese teadaoleva koolmeistri Jaagu tööleasumist 1687. aasta sügisel, on meie arvates sümboolne väärtustada Eesti õpetajat ajalooliselt sobivas kontekstis.
Idee autorid soovivad rõhutada autähise valmimise kõrval ka protsessi, mille käigus elavneks senisest märksa intensiivsem ühiskondlik diskussioon õpetajarolli üle, mõtestataks ühiselt lahti hariduse ja harituse sisu, avaneksid uued võimalused õpetajaameti tõstmiseks aukohale. Viiendal õpetaja autähise tegutsemisaastal oli meil soov elu sisse puhuda mittetulundusühingule Õpetaja Autähis. Viimased Suure Jaagud kujud leidsid kooli juubeliaastal omanikud ja autasu asemel hakkas edaspidi tegutsema Jaagu fond, et jagada parimatele stipendiume.

Jaagu Fond

Jaagu Fond on MTÜ Õpetaja Autähise poolt loodud fond soovist edendada andekate kooliõpilaste võimalusi oma võimete, oskuste ja teadmiste rakendamiseks ning arendamiseks, samuti toetada juhendajaid-õpetajaid. Jaagu Fondi stipendiume hakati välja andma 2017/2018 õppeaastast.

Jaagu Fond on loodud:

Haljala Kooli andekate õpilaste õppe-, loome- ja sporditegevuse toetamiseks,
Haljala Kooli õpetajatele töömotivatsiooni tõstmiseks, samuti väljapaistva töö tunnustamiseks,
Tunnustada igal aastal ühte Lääne-Virumaa õpetajat, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi pärimuskultuuri edendamisel, ja kes on kutsutud Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu korraldatavale õpetajate tänuüritusele.
Jaagu Fond annab igal kevadel välja rahalist stipendiumi (Jaagu stipendiumi), mille suuruse ja määramise alused töötab välja vastav komisjon. Komisjon tuleb kokku üks kord aastas, kevadel ja vastavalt vahendite olemasolule määrab toetusi. Fond ei ole eraldiseisev juriidiline isik, vaid kuulub MTÜ Õpetaja Autähise juurde.

Iga aasta 10. juuniks koostab MTÜ Õpetaja Autähise juhatus ülevaate annetuste jagamisest. Soovi korral on kõigil fondi annetajatel võimalik saada informatsiooni annetuse määramise kohta.

Toeta Jaagu Fondi!

Võimalik teha pangaülekanne
Õpetaja Autähis MTÜ EE802200221050802943 selgitusse JAAGU FOND

Jaagu Fond on loodud Haljala Kooli andekate õpilaste ja õpetajate õppe-, loome- ja sporditegevuse toetamiseks.

Eesti Õpetaja Autähis 2017/2018

Lääne-Viru maakonna ainetundjate päeval 30. mail Sõmerul andis EÕAT üle meened 2017/2018 Õ/A tulemuste eest õpetajatele Reet Bobolski ja Siiri Seljamaa. Nende õpilased osalesid kõige arvukamalt ja võidukalat vabariiklikel katsumustel.

Eesti Õpetaja Autähise 5. aastapäeva tähistati ülevirumaalise kogemuskonverentsiga ÕPETADES ÕPIME 19. oktoobril algusega kell 11.00 Haljala Rahvamajas. Päevakajalistel teemadel said sõna mitmed õpetajad ning õpetajatööga seotud inimesed, õpetaja Martin Penti kokkuvõtet Õpetajate Lehes saad lugeda siit http://opleht.ee/2017/10/opetaja-autahise-all-lahati-suuri-kusimusi/

Jaagu fond 2017/2018  I stipendiumi omanikeks omanikeks said väga heade nii maakondlike kui vabariiklike tulemuste eest treener Meelis Kari koos oma õpilase Janar Ojasaluga.

Eesti Õpetaja Autähis 2018/2019 

Haljala Kool, Õpetaja Autähise Jaagu Fond ja Viru Instituut kutsusid Virumaa koolide õpilasi osalema loov- ja uurimistööde konkursil „Otsides oma juuri“. Õpetaja Autähisega seoses on toimunud kaks loomingulist konkurssi (2012, 2015), kus kirjutati ning koguti mälestusi koolist ja õpetajatest. Kolmas konkurss kutsus mõtisklema oma juurte üle, uurima, kirjutama oma pere lugu. 11. oktoobril 2018 toimus Haljala rahvamajas üle-virumaalise kodu-uurimise ja MTÜ Õpetaja Autähis konkursi "Otsides oma juuri" konverentsid. Korraldajateks Viru Instituut ja selle projektijuht Marge Lepik ning Haljala Kool. Kui Haljala koolipoiste tervituslaulud ning direktor Ivo Tupitsa ning Haljala vallavanem härra Leo Aadeli tervitussõnad kuulatud, asuti kuulama noorte uurijate ettekandeid. Konverentsil esitlesid oma loov- ja uurimustöid Haljala Kooli, Lasila Põhikooli, Simuna Kooli, Sõmeru Põhikooli ja Tamsalu Gümnaasiumi õpilased ning Tapa Gümnaasiumi pärandkultuuri lapsed. Kokku esitleti konverentsil 11 erinevat tööd. Rida töid oli tehtud enda perekonna ajaloo ja sugupuu kohta, kuid oli ka töid Naistevälja kivikalmetest, Rakvere valla ajaloost, huvitavatest paikadest ja objektidest Rakvere vallas, Lasila Põhikooli aabitsa märksõnadest, Haljala Kooli vilistlastest-õpetajatest ja Tamsalu rongijaamast. Pärast väikest kehakinnituspausi oli aeg kohtuda Eesti kirjandusteadlase ja lastekirjaniku Jaanus Vaiksooga. Ta mõtiskles elust ja sellest, kuidas me sarnaneme oma esivanematega ning me oleme siin maailmas tänu oma vanematele. Puud metsas ja sugupuu, kännud ja käbid metsas, aga ka inimeste maailmas – nii filosofeeris kirjanik. Lisaks luges ta meile ette mõned luuletused oma äsja ilmunud raamatust. Kaks ja pool töist tundi möödusid kiiresti ning oli aeg kõigile tublidele esinejatele ja nende juhendajatele jagada tänukirju ja väikesi meeneid. Tänukirjad andis üle Viru Instituudi juht Aivar Surva. Konverentsi lõpetuseks tehti mälestuseks ühispilt.

Jaagu fond 2018/2019 õppeaasta stipendium anti MTÜ Õpetaja Autähis juhatuse liikme Greete Tominga poolt välja kooliaasta lõpuaktusel 12. juunil.
Haljala Kooli 6. klassi õpilane Minna Marie Kask on läbi aastate õppinud ainult hinnetele "5", saades kooli poolt nüüd, II kooliastme lõpus, Väikese Jaagu kujukese - need antakse kooliastme vaid väga heade hinnetega lõpetanutele. Neiu on toonud koolile mitmeid häid tulemusi - matemaatika olümpiaad 7 (32 osalejat), inglise keele olümpiaad 5 (36 osalejat), eesti keele olümpiaad 7 (36 osalejat), Nuputa võistlus 5-6. klassidele võistkondlik III. Minna Marie Kask on aktiivne Haljala valla noortevolikogu ja Haljala Kooli õpilasesinduse liige. Aastate jooksul on Minna Marie esindanud kooli erinevatel olümpiaadidel ja ettevõtmistes, väga paljudes tegevustes on Minna juhendajaks olnud Haljala kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Külli Heinla, kes nii läbi selle aasta kui varasemaltki tegutsenud kooli uurimistööde, emakeeleolümpiaadidega ning koos lastega toonud koolile häid ja väga häid tulemusi.

Eesti Õpetaja Autähis 2019/2020

MTÜ Õpetaja Autähis Jaagu Fond autasustas Tapa gümnaasiumi 5. klassi õpilast Toomas Joosua Kivisilda, kes kirjutas uurimistöö muusikaõpetaja Arsi Aarmast. 

Mittetulundusühingu Õpetaja Autähise juhatuse liikmed on 1. september 2019 seisuga Veiko Veiert, Greete Toming ning Külli Heinla. Ühendu meiega Haljala Kooli üldmeilil info(ät)haljalakool.ee