Kellaaega laetakse...
  Rakvere mnt 10, Haljala
45301 Lääne-Virumaa
  +372 325 0900
  +372 5620 6929
  kool[ät]haljala.edu.ee

 Reg.nr 75013167
 Kood EHISes: 393

Eesti Õpetaja Autähis avati pidulikult 5. oktoobril 2012. a.

2009. aasta kevadel algatas Haljala Gümnaasium mõtte püstitada Haljalasse ausammas Eesti õpetajale. Püstitatud autähis keskendub traditsioonilisele kooliõpetajale kui eestluse kandjale, paikkonna vaimsuse kujundajale – „maa soolale“ -, ent kutsub ometi tõlgendama õpetajaks olemist laiemalt.
Õpetaja on inimene, kellelt õpitakse. Sel moel võiks autähis puudutada otsesemalt või kaudsemalt igaühte. Ehkki idee pärineb Haljala koolist, tahavad idee autorid kõigiti rõhutada autähise üle-eestilist tähendust. Eesmärgiks on anda Eesti õpetajale tagasi talle õigusega kuuluv väärikas koht ühiskonnas. Võib vaielda, millistel asjaoludel on õpetajaameti staatus meie ühiskondlikus hierarhias muutunud; ei ole võimalik aga vaidlustada õpetaja võtmerolli Eesti tuleviku kujundamisel.
Tänane Haljala Kool kui Virumaa vanim, 1687. aastast tegutsev kool on võtnud endale kohustuse hoida tavapärasemast enam Eesti hariduselu ja õpetajaskonna järjepidevust, pikaajalisi traditsioone, seost mineviku ja tuleviku vahel. Haljala kooli sünnilugu langeb kokku eestikeelse rahvakooli sünniga aasta varem – 1686. Kuivõrd kooli asutamiseks loetakse Virumaa esimese teadaoleva koolmeistri Jaagu tööleasumist 1687. aasta sügisel, on meie arvates sümboolne väärtustada Eesti õpetajat ajalooliselt sobivas kontekstis.
Idee autorid soovivad rõhutada autähise valmimise kõrval ka protsessi, mille käigus elavneks senisest märksa intensiivsem ühiskondlik diskussioon õpetajarolli üle, mõtestataks ühiselt lahti hariduse ja harituse sisu, avaneksid uued võimalused õpetajaameti tõstmiseks aukohale.

Mittetulundusühingu Õpetaja Autähise juhatuse liikmed on 1. september 2017 seisuga Inge Laiv, Greete Toming ning Külli Heinla. Ühendu meiega Haljala Kooli üldmeilil kool[ät]haljala.edu.ee

Viiendal vaikelu aastal on meil soov elu sisse puhuda mittetulundusühingule Õpetaja Autähis. Viimased Suure Jaagud kujud leidsid kooli juubeliaastal omanikud ja autasu asemel hakkab edaspidi tegutsema Jaagu fond, et jagada stipendiume

Jaagu Fond on MTÜ Õpetaja Autähise poolt loodud fond soovist edendada andekate kooliõpilaste võimalusi oma võimete, oskuste ja teadmiste rakendamiseks ning arendamiseks, samuti toetada juhendajaid-õpetajaid.

Jaagu Fond on loodud:

Haljala Kooli andekate õpilaste õppe-, loome- ja sporditegevuse toetamiseks,
Haljala Kooli õpetajatele töömotivatsiooni tõstmiseks, samuti väljapaistva töö tunnustamiseks,
Tunnustada igal aastal ühte Lääne-Virumaa õpetajat, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi pärimuskultuuri edendamisel, ja kes on kutsutud Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu korraldatavale õpetajate tänuüritusele.
Jaagu Fond annab igal kevadel välja rahalist stipendiumi (Jaagu stipendiumi), mille suuruse ja määramise alused töötab välja vastav komisjon. Komisjon tuleb kokku üks kord aastas, kevadel ja vastavalt vahendite olemasolule määrab toetusi. Fond ei ole eraldiseisev juriidiline isik, vaid kuulub MTÜ Õpetaja Autähise juurde.

Iga aasta 10. juuniks koostab MTÜ Õpetaja Autähise juhatus ülevaate annetuste jagamisest. Soovi korral on kõigil fondi annetajatel võimalik saada informatsiooni annetuse määramise kohta.

Toeta Jaagu Fondi!

Võimalik teha pangaülekanne
Õpetaja Autähis MTÜ EE802200221050802943 selgitusse JAAGU FOND

Jaagu Fond on loodud Haljala Kooli andekate õpilaste ja õpetajate õppe-, loome- ja sporditegevuse toetamiseks.

Jaagu Fondi stipendiume hakatakse välja andma 2017/2018 õppeaastast.

Jaagu fond 2017/2018

  • Lääne-Viru maakonna ainetundjate päeval 30. mail Sõmerul andis EÕAT üle meened 2017/2018 Õ/A tulemuste eest õpetajatele Reet Bobolski ja Siiri Seljamaa. Nende õpilased osalesid kõige arvukamalt ja võidukalat vabariiklikel katsumustel.

 

Eesti Õpetaja Autähise 5. aastapäeva tähistati ülevirumaalise kogemuskonverentsiga ÕPETADES ÕPIME 19. oktoobril algusega kell 11.00 Haljala Rahvamajas. Päevakajalistel teemadel said sõna mitmed õpetajad ning õpetajatööga seotud inimesed, õpetaja Martin Penti kokkuvõtet Õpetajate Lehes saad lugeda siit http://opleht.ee/2017/10/opetaja-autahise-all-lahati-suuri-kusimusi/

Haljala Kool, Õpetaja Autähise Jaagu Fond ja Viru Instituut kutsuvad Virumaa koolide õpilasi osalema loov- ja uurimistööde konkursil „Otsides oma juuri“.

Õpetaja Autähisega seoses on toimunud kaks loomingulist konkurssi (2012, 2015), kus kirjutati ning koguti mälestusi koolist ja õpetajatest.
Kolmas konkurss kutsub mõtisklema oma juurte üle, uurima, kirjutama oma pere lugu. Loe täpsemalt Õpetaja Autähis - Dokumendid

Head uurimist!