Meie teeme  >  Õpilaskonverents

Kodu-uurimine ja õpilaskonverentsid

Õpilaskonverentside traditsioon on välja kasvanud kodu-uurimisest. Kodu-uurimine on tegevus, mille käigus kogutakse, jäädvustatakse ja tutvustatakse meie minevikulugu. Õpilastel on kodu-uurimises täita suur roll – koguda ja fikseerida lähiajalugu oma kodupaigas.

Haljala koolis algas kodu-uurimine 1970. aastate keskel õpetajate Salme Heinla ja Viivi Linnu juhendamisel. Toimusid kodukohapäevad 1978, 1980, 1981 ja 1984, kus kõneldi oma kodukohast, selle minevikust, olevikust ja tulevikust. Neist ettevõtmistest kasvas välja õpilaskonverents, mida peetakse 1987. aastast alates aprillikuus. Konverentsil kuulatakse kodulooainelisi, ajalugu, kultuuri, keelt-kirjandust, loodust, tervist, kodukandi ettevõtete tegevust jms puudutavaid õpilasuurimusi. Õpilasuurimusi on juhendanud õpetajad E. Mets, K. Heinla, A. Jõeveer, E. Martma, T. Rannar, A. Biider, V. Kiis, T. Pihlak, R. Markin, K. Kukk jt., on olnud juhendajaid ka väljastpoolt kooli.

Peale õpilasettekannete kuulamist on õpilastel võimalus kohtuda tuntud huvitavate inimestega (näiteks A. Laanemets, T. Suuman, H. Kaldoja, M. Hiiemäe, A. Vaik, L. Leet, G. Aher, K. Saaber, H. Valk, T. Mägi, S. Oll. M. Treier, R. Sikk, I. Rüütel jpt).

Alates 2009. aastast on õpilaskonverentsid toimunud koos Kunda Ühisgümnaasiumi õpilastega. Konverentsi on peetud kordamööda: ühel aastal Haljalas, järgmisel õppeaastal Kundas. 2014. aastal kohtusime Kundas ning õpilasettekanded puudutasid õpilaste Haljala kooli toel on toimunud ka maakondlikud konverentsid: 2011. aastal Haljala kiriku pühakule Mauritiusele pühendatud konverents, 2013. aasta märtsis õpilaskonverents „Rahvadiplomaatia“ koos külalistega Tveri oblastist ja Tveri Eesti seltsist ning maakonna koolide esindajatega. 2013. aasta oktoobris olid Haljalasse palutud maakonna koolide aasta õpetaja nominendid austamisüritusele ning eesti keelele pühendatud konverentsile. 2014. aasta 17. oktoobril toimus maakondlik pärimuspäev ning kogumiku „Haljala kihelkonna suuline pärimus“ esitlus.