Kellaaega laetakse...
  Rakvere mnt 10, Haljala
45301 Lääne-Virumaa
  +372 325 0900
  info(ät)haljalakool.ee

 Reg.nr 75013167
 Kood EHISes: 393

Haljala Kooli direktori käskkiri   18. september 2023 nr 6 - Haljala Kooli pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava 2023/2024 õ.a.

Töö pikapäevarühmas on ette nähtud eelkõige huvitegevuseks, võimalusel ka õppetööks. Koduste tööde tegemisel on oluline ka vanematepoolne abi ja kontroll.

Pikapäevarühma eesmärgid

 • aidata lastel kooli ja kaaslastega kergemini kohaneda mängu ja ühiste ettevõtmiste läbi;
 • kujundada lastes iseseisva töö harjumusi;
 • õpetada lastele vastutustunnet;
 • abistada õpilasi kodutööde tegemisel;
 • õpetada lastele vastutustunnet;
 • arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi;
 • õpetada oskust teistega arvestada;
 • organiseerida   klassivälist   tegevust   (raamatute   lugemine,   joonistamine,   arendavate töölehtede täitmine);
 • organiseerida aktiivset puhkust õues;
 • muuta laste viibimine pikapäevarühmas toredaks ja huvitavaks;
 • suhtuda igasse lapsesse kui indiviidi, näidata tähelepanu, respekti.

Pikapäeva töökorraldus 2022/2023.õ-a

 • Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema kirjaliku avalduse alusel.
 • Pikapäevarühm töötab 1.-3.klassi õpilastele, kes kasutavad kooli tulekuks ja koolist koju minekuks koolibussi.
 • Pikapäevarühma õpilased peavad rühmas viibides järgima Haljala Kooli kodukorda, pikapäevarühma reegleid ja õpetaja antud korraldusi.

Pikapäevarühma reeglid

 • Õpilane tuleb pikapäevarühma kohe pärast õppetundide, logopeedi-, õpiabi- või järelaitamistunni või huvialaringide lõppu.
 • Pikapäevarühmast lahkub õpilane lapsevanema kirjalikul loal või õpetaja teadmisel ja loal.
 • Pikapäevarühma õpilane osaleb pikapäevatöös vastavalt rühma päevaplaanile ning arvestab kõikides tegevustes kaasõpilastega.

Pikapäevarühma tegevused

 • Pikapäevarühm võimaldab koolist kaugemal elavatele lastele tuge ja järelvalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ning koduste ülesannete täitmisel.
 • Pikapäevarühmaga samal ajal viibivad õpilased ka logopeedi, õpiabi ja järelaitamistundides.
 • Pikapäevarühmaga samal ajal töötavad koolis mitmesugused tasuta huvialaringid, mille tegevusest pikapäevarühmalapsed saavad osa võtta.
 • Kooli raamatukogust on võimalik laenutada raamatuid nii rühmas lugemiseks kui ka koju

 

Mida Juku ei ole õppinud, seda Juhan enam ei õpi